Regulamin

Regulamin Gumki.pl
I. Regulamin sklepu internetowego Gumki.pl określa warunki korzystania z niego i zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w ofercie sklepu.

II. Gumki.pl prowadzony jest przez StorNET, zarejestrowany jako jednoosobowa działalność gospodarcza, z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słowackiego 22, działającą na podstawie wpisu do „Ewidencji działalności gospodarczej” w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie z dnia 11.07.2005 roku pod numerem: 016774. StorNET jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 784-197-00-54.

III. Klienci sklepu internetowego Gumki.pl, zgodnie z postanowieniem art. 20 kodeksu cywilnego nie muszą posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych.

IV. Wszystkie ceny występujące w regulaminie oraz w sklepie internetowym Gumki.pl zawierają podatek VAT.

V. W sklepie internetowym Gumki.pl można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet. Aby móc dokonywać transakcji niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu jest także posiadanie konta poczty elektronicznej.

VI. Zakazuje się dostarczania na strony sklepu Gumki.pl, oraz na wszystkie adresy emailowe występujące na stronie treści o charakterze bezprawnym.

VII. Każdy nowy klient przed dokonaniem zakupu musi założyć swój osobisty profil użytkownika. Profil zabezpieczony jest loginem i hasłem znanym tylko klientowi. Na tym profilu będzie przechowywana historia zamówień klienta, oraz dane osobowe niezbędne do dokonania transakcji (imię, nazwisko, adres, email). Składając zamówienie klient posługuje się swoim profilem. Profil może zostać usunięty tylko na życzenie klienta. Jeśli klient zapomni swój login lub hasło, może je uzyskać za pośrednictwem opcji „Jeśli zapomniałeś swój login lub hasło...” będącej częścią sklepu Gumki.pl. Hasło i login zostaną przesłane na skrzynkę emailową klienta.

VIII. Dołożono wszelkich starań aby zakupy w sklepie Gumki.pl były bezpieczne. Transmisja danych zabezpieczona jest protokołem SSL.

IX. Przez „realizację zamówienia” należy rozumieć moment dostarczenia paczki z zamówionym towarem do placówki Poczty Polskiej.

X. Zamówienie może zostać zrealizowane dopiero po spełnieniu przez klienta dwóch podstawowych warunków: a) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, który jest częścią sklepu internetowego Gumki.pl, zwłaszcza danych osobowych i adresu. Błędne wprowadzenie adresu może skutkować niemożnością dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską, b) W przypadku wybrania „przedpłaty na konto” jako formy płatności za zamówienie, za moment potwierdzenia zamówienia uważa się wpłynięcie przelewu na konto firmy StorNET.

XI. Klient może zrezygnować z złożonego zamówienia poprzez wysłanie emaila na adres: sklep@gumki.pl z informacją o rezygnacji z zamówienia. W tym wypadku rezygnacja zostanie uznana tylko w sytuacji jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

XII. StorNET zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, np. zamówienia bez adresu e-mail lub bez nazwiska klienta.

XIII. Klienci Gumki.pl informowani są o braku towaru odpowiednim komunikatem po wybraniu towaru. Mogą kontynuować zakupy wybierając inny produkt z Gumki.pl.

XIV. Minimalna wartość zakupu stanowi wartość najtańszego produktu sprzedawanego w Gumki.pl.

XV. W sklepie Gumki.pl możliwe są dwie formy płatności za zamówiony towar: a) zaliczenie pocztowe – zapłata za doręczoną przesyłkę nastąpi dopiero przy odbiorze, b) przedpłata – po złożeniu zamówienia, odpowiednią kwotę (koszt towaru + koszt przesyłki) należy wpłacić za pośrednictwem systemu Płatnosci lub przelewem na konto:

StorNET

BRE Bank S.A.-mBank 06114020040000350239076589

 

Przelew natychmiastowy 

płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. ( www.bluemedia.pl )

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia z tematu emaila potwierdzającego złożone zamówienie. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie otrzymania przez StorNET potwierdzenia wpłynięcia przelewu.

XVI. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Aby otrzymać fakturę wystarczy w chwili składania zamówienia zaznaczyć pole wyboru „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Nie zaznaczenie tego pola będzie skutkowało rezygnacją z faktury i zgodą na wystawienie paragonu.

XVII. Realizacja zamówienia nastąpi w max 48h od chwili potwierdzenia zamówienia (przy zaliczeniu pocztowym) lub od momentu wpłynięcia przelewu na konto firmy StorNET (przy przedpłacie). Zamówienia potwierdzone w dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Jest to jeden z najkrótszych czasów realizacji zamówienia oferowanych przez sklepy internetowe.

XVIII. StorNET nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostarczania przesyłek z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

XIX. Zamówiony towar jest dostarczany tylko na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient pokrywa koszty wysyłki

 

XX. Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że: a) znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, b) nie nosi śladów użytkowania, c) nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.koło 8,50zł Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć wypełniony Dokument. StorNET zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ciągu 5 dni, przelewem, na dowolne konto wskazane przez klienta. Przelew na konto to jedyna możliwa forma zwrotu pieniędzy. Za datę płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z paragonu/faktury, którą każdy klient otrzyma wraz z zamówionym towarem.

XXI. Wszystkie zakupione w Gumki.pl towary objęte są rękojmią. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu paczki klient wykryje uszkodzenia na towarze, może odesłać przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 30 dni od daty otrzymania towaru. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć wypełniony Dokument wady towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila. StorNET zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki i wymiany produktu na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, do zwrotu pieniędzy w terminie do 5 dni od otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną przelane na dowolne konto bankowe wskazane przez klienta. Za datę płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu.

XXII. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez StorNET zgodnie z ustawą „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z dnia 9 września 2002 r.) w zakresie wyłącznie niezbędnym do realizacji zamówień.

XXIII. StorNET zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.) i w zakresie udzielonej przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą klienci Gumki.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich wykorzystywania.

XXIV. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Każda zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Klientów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl